Fødseldags indbydelserHer finder du tekst til fødselsdags fester vi har taget en håndfuld og plukket ud som vi synes er de bedste, du har jo også mulighed for mixe dem, så du får lige den du vil have. du holder musen ned markerer det og højreklik kopier tekst og sætter ind i din indbydelse så har du lige den tekst du ønskerABC invitation

Kære YYYYY

A nledning af xxxxs fødselsdag
B enytter vi os af, at invitere yyyyyy
C hancen får du/I aldrig mere
D atoen er (dato og klokkeslet)
E fter velkomstdrinken findes der plads ved bordet
F esttøjet findes frem
G aragen/gulvet dækkes op til fest
H umøret helt i top
I ngen sure miner
Ja, der er ølstafet
K om og vær med
L ad bilen stå
M onrad og Rislund kommer desværre ikke
N atmad skal der til
O pera – nej tak
P uds danseskoene
Q uiz måske senere på aftenen
R adioen spiller under hele festen
S. U. Senest (datoen)
T errassen bliver ” æ bal sal”
U ret ser vi bort fra denne aften
V ejret håber vi der bliver godt
W hisky måske til kaffen
X i kalenderen
Y mer gør godt i maven dagen efter
Z ebraer er der ingen af
Æ sler heller ingen – men
Ø l er der nok af
Å hh….det er ba’r dejli”.

Mange hilsener
xxxxx


ABC indbydelse 2

Kære YYYY

A fbud modtages ikke
B eliggenhed fest adressen
C urler tages ud af håret før ankomst
D ato festens dato
E llers noget andet nyttigt
F estligt ja, selvfølgelig
G ulvplads masser
H umøret medbringes i god stand
I nviterede diverse familie & venner
J omfruhummer serveres med garanti ikke
K lokkeslet start tid
L ukketid når folk er gået
M ad alt godt fra køleskabet
N udister lukkes også ind
O pvasken er billigt til salg
P åklædning frit (næsten)
Q uickstep kun for øvede
R eklamationer modtages ikke
S var udbedes senest dato
T elefon telefonnummer
U nderholdning medbringes
V iskestykke medbringe (1 pr. familie)
W c forefindes
X antipper må ikke medbringes
Y derligere info se pkt. A-B-C-E-K-P-S-T-V-Ø-Å
Z eus kommer måske forbi
Æ rbarhed en selvfølge, og dog !
Ø nskeliste femsendes gerne
Å rsag jeg bliver 30 år

Mange hilsener
xx


(Der indsættes barnebillede af fødselaren)

Det er nu efterhånden nogle år siden, at dette yndige barn for første gang stiftede bekendtskab med denne store dejlige verden.

Siden da er tiden gået hurtigt (lidt for hurtig vil de nok selv mene), men det skal da alligevel fejres, at dette nu smukke unge menneske er blevet XX år.

Til festen skal der bruges nogen: (brug evt. forskellige farver hertil)

FRISKE GLADE DRIKFÆLDIGE IKKE-FISENDE
SKØRE SMÅSULTNE HYGGELIGE SJOFLE
DEJLIGE IKKE-BØVSENDE SJOVE DANSEGLADE
HUMORISTISKE FESTKLÆDTE PERSONER

Derfor har fødselaren “sjovt nok” valgt at invitere XX til dette brag af en fest, som vil foregå (angiv sted og by).

Lørdag d. XX kl. XX:00

Så er du/I med på at give fødselaren (og Jer selv) en festlig og uforglemmelig aften, så skynd dig/Jer at give besked til:

XX på tlf. XX XX XX XX
eller hvor du/I nu ellers måtte falde over ham inden d. XX d.å.


Kære YYYY

Når det bliver februar
fødselsdag jeg atter har…….

….og en lille fest jeg holder
i får kaffe, kage, boller

festen holdes hvor/hvornår?
sidst i brevet det jo står

Hvad jeg ønsker mig? Det ved
mor og far med sikkerhed

Kommer i og fejrer mig?
sig nu ja og ikke nej!

Venlig hilsen X ( navn)

(Sidst i brevet skriver man adresse,
tidspunkt for festen og hvornår svar udbedes)

Mange hilsener
xxxxx
Ikke fordi det interessere mig et klap at se mennesker efter en trættende arbejsdag, guderne skal vide, at jeg hellere gik i seng, og ikke fordi jeg skylder jer eller nogen andre at invitere til party, men simpelthen fordi det nu engang i dette land er skik, at man indimellem sender en indbydelse til nogle fuldkommen latterlige og ligegyldige personer og beder dem komme og æde og drikke dyrekøbte madvarer og vin og spilde på de ægte tæpper, har jeg hermed den blandede fornøjelse at anmode

(skriv de indbudtes navne her)

om at være til stede …………..dag den………… kl. ……………. Tro ikke, at der bliver budt på natmad, jeg skal ikke have nattesæde på mine enemærker.
Mød ikke op med en trist og kedelig buket blomster, giv hellere skillinger til hjælp til huslejen.

Hvis I mod forventning tropper op, så lad påklædningen være (påklædning)

Lad mig vide, om I kommer. Det er jo unødvendigt at købe ind til flere end højst nødvendigt, derfor bedes du/I svare senest………

Idet jeg iøvrigt er dødtræt af al den selskabelighed, man er ude for, sender jeg trods alt
en kærlig hilsen
XXXXX


Kære YYYY

ja, man tror det næppe — tiden går,
men den 9. november 2004 runder jeg de
70 og i den anledning vil det glæde mig at se
familie, venner og bekendte.

Omkring en beskeden buffet bliver der
mulighed for at udveksle minder fra
tiden der gik, og for at møde
de mennesker der på forskellig vis
har præget fødselarens rige liv.

Dato: Tirsdag den 9. november 2004
Tid: kl. 13.oo
Sted: Restaurant Sorte Børshaj, Pengevej 43, Pungkilde

Jeg håber, at du/I — med din/jeres
tilstedeværelse — vil bidrage til at gøre denne dag til en festdag.
S.U.: 1. november 2004

På gensyn
YYYYY


Indkaldese til afsoning–

Statsfængslet *indsæt navn*

“Indsæt bynavn” den 7. januar 2005

“Modtager”
“adresse”
“postnr og by”*

De tilsiges hermed til at møde den “dato”
kl. “klokken” på følgende adresse:
“navn & adresse”

Statsfængslet,- “navn”, “by”, (se vedlagte rutekort),-
til afsoning af dom, hvori De på forhånd har kendt Dem skyldig i psykisk & fysisk vold mod menin mand i arbejdsdygtig funktion, på små sølle “30 år” (ændres til det faktiske). Iflg. Journal nr.: 1766-00254001 blev De idømt denne straf ved retten i Aalborg den 25.1.2003 – sat af Højesteretsdommer “navn på Fødselslar”. Deres sag kan desuden ikke ankes!

Denne tilsigelse SKAL medbringes, samt gyldig bibliotekskort.

Løsladelsestidspunkt vil naturligvis afhænge af Deres opførsel, samt Deres formåen om, at kunne efterkomme nedenstående regler & love. Det er desuden normal praksis at smidske /fedte for den unge, smukke fængselsdirektør.

Følgende regler & love er udarbejdet til de indsatte:

§1 I vore arresthuse/fængsler får du færdiglavet mad. Lægen kan af helbredsmæssige grunde ikke ordinere særkost, da han blev stukket ned i sidste uge. Hvis du er vegetar eller af religiøse grunde har behov for særlig kost, spørg venligst afdelingspersonalet eller præsten

§2 M.h.t. påklædning, kan vi p.t. ikke tilbyde vore populære fangedragter til alle, da vores syerske har fået grå & gul stær. Derfor anmoder vi vore nye indsatte om at skrue tiden ca. 80 år tilbage, og iføre sig tidens trend. D.v.s for mændenes vedkommende: Mafia, gangster, Capone, Cop, el. lign. For damerne: 20erne, charleston el. lign.

§3 Alkohol på 80% og derover, samt narkotika er ”forbudt”. Det samme gælder medicin, der ikke er ordineret af en hudlæge. Øl og vin kan indtages på forsorgens regning. Spiritus under den tilladte grænse må medbringes.

§4 Når du indsættes i fængslet/arresthuset, kan du blive grundig undersøgt (visiteret). Det betyder, at personalet undersøger, om du medbringer genstande, som du ikke må have i fængslet/arresthuset – såsom peber og andre mordvåben. Såfremt dette forsøges, tillægges en ekstra straf på 24 elektrochokbehandlinger. Hvis det kræves, skal du tage alt tøjet af – også selv om det er i strid med din religion.

§5 På alle lørdage, vil der være ”let” underholdning for de indsatte, såsom banko og hæklekursus. Til specielle lejligheder, vil pensionistforeningen af tidligere indsatte, holde foredrag om ”vi gør det aldrig mér”, og som noget nyt, afslutter de (hvis i er rigtig søde) med en tværfløjtekoncert.

§6 Alle indsatte har mulighed for udsættelse. For eksempel hvis personer, der står dig nær, bliver alvorligt syge eller dør. En eventuel ansøgning om udsættelse med benådning skal sendes straks efter, at De har modtaget denne tilsigelse. Denne ansøgning attesters direkte til fængselsdirektøren, “navn på fødselslar” på Tlf.: “telefonnummer” Email: “mail adresse”. Udeblivelse uden benådning vil medføre omgående anholdelse samt dagbøder!!!

§7 Gaver til højesteretsdommer, fængselsdirektøren, samt Justitsministeren, er ikke obligatorisk, men der vil blive set med formildende øjne trods sagens alvorlige karaktér.

“navn”
JustitsministeIndkaldelse til behandling

«Navn»
«Adresse»
«Post» «By»
nn. måned. 20nn

Indkaldelse til behandling
Vi har fra din praktiserende læge modtaget en henvisning vedrørende behandling af en fremskreden dehydrering og en begyndende anorexi. Medicinsk er dehydrering en potentielt livstruende tilstand, hvor kroppen mangler den væske, der skal til for at fungere optimalt. Vi har reserveret tid til dig i Lærke-klinikken d. nn. måned kl. 17:00, Lærkestien , indgang 12 Øst, henvendelse i stueetagen. For at bekræfte dit mødetidspunkt bedes du kontakte klinikkens sekretariat på mail klinikken@xxxxxx.dk senest d. nn. måned. Skulle du være forhindret i fremmøde bedes du straks underrette klinikken. På indlæggelsesdagen vil du blive modtaget af en sygeplejerske, og sammen vil I gennemgå dit behov for medicin under indlæggelsen. I løbet af dagen vil der være en del undersøgelser, og du skal regne med at tale med medlemmer fra flere personalegrupper. Klinikken har endvidere midler til fuld bedøvelse, hvis der skulle opstå behov for dette. Du skal møde fastende og renvasket på behandlingsdagen.

Med venlig hilsen Lærke-Klinikken

Praktisk information
At skulle indlægges kan være en overvældende oplevelse. Du vil få en kompetent behandling og pleje samt relevant information om de undersøgelser og behandlinger, der skal gennemføres. Du er til enhver tid velkommen til at kontakte personalet. Samtykke Før behandlingen påbegyndes vil personalet indhente dit samtykke. Det skal være givet, så det klart fremgår, hvilken konkret behandling samtykket gives til. Tolkebistand Opstår der behov for tolkning under behandlingsforløbet, er du velkommen til selv at kontakte en tolk. Alternativt kan klinikken stille google translate til rådighed.

Mad og drikke
Der forefindes et spiseområde i stueplan. På ydersiden af klinikken er der opsat en vandpost, som du frit kan benytte under indlæggelsen. I forbindelse med introduktionsforløbet vil der blive serveret øl, vin og evt. vand. Hvis du bliver sulten i løbet af dagen, kan du henvende dig til personalet, der vil sørge for mad og drikke på stuen eller i ’Cafe Halvtaget’, som du finder i stueetagen.

Rygning og alkohol
Du må ikke ryge cannabis på klinikkens område. Rygepolitikken er gældende for såvel patienter som personale samt for evt. pårørende. Du må ikke drikke alkohol over 60% i klinikken uden særlig samtykke fra din kontaktsygeplejerske.

Toiletter
Der forefindes toiletter i forhallen, dør 1071 og i skyllerummet, dør 1084. Der findes yderligere herretoiletter i buskadset bagerst i haven.

Telefon
Det er kun tilladt, at du bruger din mobiltelefon i stueetagen, samt på udendørs arealer.

Wellness rum
Klinikken råder over et ‘wellness rum’, hvor du – alene eller sammen med andre – kan opholde dig. Rummet er indrettet med bløde stole, musikanlæg og legetøj. Der er opsat en massagestol, som frit kan benyttes af indlagte patienter.

Tøj og medicin
Vi opfordrer dig til at medbringe dit eget tøj ved indlæggelsen. ‘Hospitalstøj’udleveres kun i ganske særlige tilfælde. Er du vant til at tage medicin dagligt – inkl. naturmedicin – skal du medbringe det ved indlæggelsen.

Efter udskrivelsen
Næste dag kan du kontakte en speciallæge og gennemgå de bivirkninger der normalt er forbundet med behandlingen. Sammen kan I lægge en plan for det videre forløb og foretage eventuelle justeringer i din alkohol dosering. I nogle tilfælde kan der være behov for en sygemelding, denne kan udstedes af egen læge. Klinikken kan ikke drages til ansvar for eventuel fejlbehandling eller bivirkninger. Med venlig hilsen

Lærke-Klinikken
Lærkestien, indgang 12 Øst, 1234 Fugleby


(Der indsættes et vellignende portræt i toppen
og selve teksten kan med stort held klippes ud af aviser mm. og sættes sammen.)